Services

VIDEO
PRODUCTION / editing

Video Production
สร้างกระแสให้แบรนด์ของคุณ

          ในปัจจุบันเป็นยุคที่ยิ่งเร่งรีบขึ้นทุกวัน การสื่อสารที่ดีต้องเข้าใจง่าย ภาพในครั้งแรกที่เห็นต้องทำให้คนดูเข้าใจเรื่องราวได้เร็วที่สุด สื่อรูปแบบ VDO นี่แหละ ที่จะเป็นตัวช่วยของคนเวลาน้อย ให้เข้าถึงได้ง่าย และเข้าใจข้อมูลในทันที นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดการจำจดได้ง่ายกว่าสื่อที่เป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์ สามารถสร้างค่านิยมหรือกระแสให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

ครอบคลุมหลาก Size หลาย Scale

          Fastwork ยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่ Pre-production ไปถึง Post-production เพื่อให้ Video Production สำเร็จ และถูกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะใช้ในเชิง Online ไปจนถึง โฆษณา TVC ขนาดใหญ่

  • ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุด
  • ตอบโจทย์ทุกงบประมาณที่มี
  • ที่เดียวจบ ครบวงจร ตั้งแต่ Pre-production ไปถึง Post-production

Video Editing เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

          วีดีโอยุคใหม่ต้องกระชับ ตรงจุด เรามีทีมตัดต่อวีดีโอมืออาชีพ ทั้งใส่ subtitle ใส่ background music หรือแปลภาษา เราพร้อมดูแล

บอกความต้องการของคุณ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการของเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มคำถามนี้ แล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการติดต่อกลับไปโดยด่วนที่สุด