Skip to content

เทคนิคการสร้างแบรนด์สำหรับเริ่มต้นธุรกิจในปี 2021

“การสร้างแบรนด์ (Branding)” คืออะไร? 

การสร้างแบรนด์ หรือ Branding คือกิจกรรมทางการตลาดที่ใช้เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าผ่านตัวแบรนด์ได้อีกด้วย ซึ่งการสร้างแบรนด์ในมุมมองของลูกค้า จะช่วยให้บริษัทและผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นแตกต่างและโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

 

ทำไมการสร้างแบรนด์จึงสำคัญ?

ในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละประเภทที่มีความคล้ายคลึงกัน ทำให้ผู้บริโภคมีปัจจัยในการเลือกซื้อเพียงแค่ไม่กี่ปัจจัยเท่านั้น หนึ่งในนั้นก็คือ “การรู้จักหรือความคุ้นเคย” ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างแบรนด์นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจขนาดใหญ่ การสร้างแบรนด์ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้การสร้างแบรนด์ยังช่วยเพิ่มมูลค่าของบริษัทได้อีกด้วย ยิ่งแบรนด์ของคุณมีชื่อเสียงมากเพียงใด ก็จะยิ่งสามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวแบรนด์ได้มากขึ้นเท่านั้น เช่นแบรนด์เนมต่าง ๆ ที่มีมูลค่าและชื่อเสียง เพียงแค่นำโลโก้ไปใส่กับสินค้าใด ๆ ก็สามารถขายสินค้านั้น ๆในราคาที่สูงขึ้นได้ทันที

 

เทรนด์การสร้างแบรนด์ในยุค New Normal

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป จากสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่เป็น New Normal หลากหลายรูปแบบและส่งผลให้เทรนด์ในการสร้างแบรนด์ของสินค้านั้นแตกต่างไปจากเดิม ผู้บริโภคมักให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่ให้ความสนใจในด้านสุขภาพ เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าแบรนด์นั้นอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ นอกจากนี้การแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของแบรนด์ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน เราต้องแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าจุดมุ่งหมายหลักของธุรกิจไม่ใช่การทำยอดขาย แต่เพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น เช่น การปลูกป่า การต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ หรือการรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคในการเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้

 

เทคนิคการสร้างแบรนด์สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ

1. วิเคราะห์และทำความเข้าใจสินค้าของเรา

ในการสร้างแบรนด์ สิ่งแรกที่เราควรทำ คือ การวิเคราะห์และทำความเข้าใจในสินค้าของเราก่อนว่า สินค้าของเรานั้นมีจุดเด่น ข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง มองหาถึงจุดขายของสินค้า และความแตกต่างของสินค้าเราเมื่อเทียบกับคู่แข่ง (Brand Positioning) เพื่อที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและถูกจุด

2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การศึกษาข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอสินค้าได้อย่างเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เราควรศึกษาว่า เขาคือใคร อายุเท่าไหร่ ชอบอะไร ยิ่งเรารู้ข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้เราสามารถสร้างแบรนด์และสินค้าออกมาได้ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น ทำให้เราสามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้ตรงใจกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ส่งผลต่อยอดขายที่ดีในอนาคต

3. กำหนดคุณค่าหรือสิ่งที่จะสร้างให้กับกลุ่มลูกค้า

การกำหนดสิ่งที่จะสร้างคุณค่า (Brand Value) ให้กับกลุ่มลูกค้านั้น สามารถทำได้โดยการทำให้เป็นพันธกิจ สโลแกนของแบรนด์หรือรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นเครื่องหมายในการย้ำเตือนตัวเราและผู้ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ทั้งหมดให้เข้าใจถึงตัวแบรนด์อย่างชัดเจน ทั้งหมดนี้จะทำให้ลูกค้ามองเห็นถึงคุณค่าที่แบรนด์ตั้งใจสร้างขึ้นมา ส่งผลให้ลูกค้าสามารถจดจำและนึกถึงแบรนด์ของเราเป็นลำดับแรก ๆ

4. ศึกษาแบรนด์คู่แข่ง

เราควรศึกษาคู่แข่งที่อยู่ในตลาดเดียวกันกับเรา ว่ามีการวางแผนในการสร้างแบรนด์อย่างไร ดูเสียงตอบรับของลูกค้า (Consumer Voice) แนวทางการสื่อสารของคู่แข่งกับลูกค้าว่าใช้วิธีใด เพื่อให้เราเข้าใจธุรกิจประเภทนี้มากยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถสร้างแบรนด์ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง และสร้างจุดขาย เอกลักษณ์ของแบรนด์เราได้

5. ออกแบบโลโก้ของแบรนด์

อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญในการสร้างแบรนด์ก็คือ ‘โลโก้’ เพราะเป็นสิ่งที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นเราเสมอในทุก ๆ ที่ ตั้งแต่เว็บไซต์ นามบัตร ไปจนถึงโฆษณาออนไลน์ของคุณ หลายคนอาจคิดว่าเราจำเป็นต้องลงทุนกับโลโก้เลยหรือ คำตอบก็คือ การที่คุณมีโลโก้ที่ดี ก็จะทำให้ลูกค้าสามารถจดจำคุณได้ง่ายขึ้น เพราะโลโก้เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเป็นการสร้างการจดจำให้กับแบรนด์ ทำให้ลูกค้าสามารถจำเราได้เมื่อเห็นเพียงแค่โลโก้

6. กำหนดวิธีการสื่อสาร

การประสานหรือเชื่อมแบรนด์เข้ากับผู้คนคืออีกหนึ่งสิ่งที่ควรทำเช่นกัน เราควรเลือกช่องทางการสื่อสารจากพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ว่ากลุ่มเป้าหมายของเรามีการเปิดรับสื่อจากช่องทางใดบ้าง ซึ่งอีกหนึ่งในวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนั่นคือ การสร้างคอนเทนต์ (Content Marketing) ที่มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน เนื่องจากคอนเทนต์หรือบทความเป็นสื่อที่เผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นเปิดรับสื่อนี้เกือบจะตลอดเวลา การสร้างคอนเทนต์ก็เปรียบเสมอพนักงานขาย ฝ่ายการตลาด ที่มีหน้าที่สำหรับถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ ซึ่งคอนเทนต์จะเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวแบรนด์ของคุณ หากคอนเทนต์เป็นแบบไหนก็จะสะท้อนว่าแบรนด์คุณเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกัน

การสร้างแบรนด์ไม่ใช่เพียงแค่การตั้งสโลแกน หรือ vision ที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ แต่มันคือการสื่อสารซ้ำ ๆ ที่ต้องใช้เวลาจนผู้บริโภคเข้าใจ เช่น Nike ที่มีการทำตัวตนของแบรนด์ผ่านคำว่า Just do it  ค้นหาความชอบของตัวเองให้พบ และกล้าที่จะหาความแปลกใหม่ การสร้างแบรนด์เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเวลาและความใส่ใจในรายละเอียด อาศัยทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการทำ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจกลุ่มลูกค้า เข้าใจตลาด รู้ถึงวิธีการสื่อสารของแบรนด์ว่าควรสื่อสารออกมาในรูปแบบใด ไปในทิศทางไหน หากเรามีความมั่นคงในการสื่อสารให้เป็น single message ก็จะสามารถทำให้การสร้างแบรนด์ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

หากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบรนด์ทำ Branding เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ภาพจำ ความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ในราคาที่คุณสามารถเข้าถึงได้ ให้ Fastwork For Business ช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.