Services

2D / 3D MOTION
GRAPHICS

รู้จักกับ Motion

          Motion คือ การเคลื่อนไหวของกราฟิก หรืออธิบายง่ายๆ คือ การทำให้ภาพวาด 2 มิติ 3 มิติ เคลื่อนไหวได้ เหมือนการทำการ์ตูนแอนิเมชั่นเป็นเรื่องราว โดยอิงจาก Story ที่สร้างขึ้น ประกอบกับเสียงพากย์ โดยในปัจจุบันได้มีการใช้ Motion Graphic เป็นสื่อในโลกออนไลน์หรือ Social Media กันมากขึ้น เนื่องจาก Motion Graphic สามารถอธิบาย และทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่าย เมื่อถูกสื่อสารออกไป

สื่อสารอย่างไร ให้คนเข้าใจง่าย

          Motion ทำเพื่อสื่อสารเรื่องยาก หรือ Visual ที่ยาก ให้เข้าใจได้ง่าย โดยเล่าผ่านกราฟิก และการขยับ (Animate) ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องอธิบายให้ชัดเจนในระยะเวลาที่จำกัด ออกแบบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในความเหมาะสม และคำนึงถึงความสอดคล้องต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ และ Key Message ที่ต้องการสื่อสารกับลูกค้า

  • เล่าเรื่องให้กระชับ เข้าใจง่าย ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด
  • สร้างสรรค์โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์
  • นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก

ติดต่อเรา

หากต้องการคำปรึกษา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านข้างนี้ ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง

บอกความต้องการของคุณ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการของเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มคำถามนี้ แล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการติดต่อกลับไปโดยด่วนที่สุด